PHP’ de En Çok Kullanılan Gömülü (Build-in) Fonksiyonlar

1.) array() ; Php de array(dizi) oluşturmak için kullanılır.

$arr1=array(1,2,3,4,5);  //beş değerli bir array oluşturuldu.
$arr2=array();       //boş array oluşturuldu.
$arr3= array("ad"=>"ali","soyad"=>"kaya",numara=>45);   //key, value çifti olan bir array oluşturuldu.

2.) count() : Bir array deki eleman sayısını döndürür.

$cars=array("elma","armut","ayva");
echo count($cars);  //output olarak 3 sayısını döndürür.

3.) isset() : Değişken tanımlanıp bir değer atandıysa True değişken tanımlanmadıysa False değerini döndürür.

$mail = $_POST['mail'];  //html form post edilmediyse NULL değeri alır
if (isset($mail)){
  echo "mail post edildi";
}else{
  echo "mail post edilmedi.";
}

4.) is_array(): Değişkenin array olup olmadığını kontrol eder. Boolean değer döndürür.

isset($değişken)

$deg = array("a","b","c");
is_array($deg);    //output olarak True değerini döndürür.

5.) substr(string,start,length ):  Bir string yani karakter dizisindeki istenilen sayıda karakteri döndürmek için kullanılır.

echo substr("Hello world",3)  // 0' dan başlayarak sayarsak output olarak "lo world"  döndürür.
echo substr("Hello world",1,7); /// 0' dan başlayarak sayarsak output olarak 8 karakter "lo worl"  döndürür.