Javascript

Javascript’ te Currying

Currying fonksiyonel programlamada önemli bir tekniktir. Bir çok mülakattada mülakat sorusu olaraka sorulur. Currying tekniği, bir fonksiyonu f(a, b, c) ‘daki gibi birden fazla parametre alacak şekilde çağırmak yerine, her seferinde f(a)(b)(c) gibi tek parametre ile çağrılacak şekilde dönüştürme işlemidir. En

typeahead.js ile Dinamik Arama Formu Doldurma

Arama giriş alanını tasarlarken, kullanıcı deneyimlerini iyileştirmek için kullanıcının girdiği metne dayalı olarak ipuçlarını veya olası seçeneklerin bir listesini göstermek önemlidir. Bu yazımda size bu durumu html dosyası ile nasıl uygulayacağınızı göstereceğim. Aşağıdaki html dosyasını incelerseniz typeahead.js örneğini bulabilirsiniz. Bu

Javascript’ te includes() Metodu

Javascriptte includes() metodu array ve string ifadelerde ayrı ayrı kullanım yöntemi vardır. String ifadelerde includes() Metodu: Kullanım: str.includes(aranacak-ifade, başlangıç-pozisyonu) includes() metodu aranacak ifadeninin metnin içinde olup olmadığını kontrol eder. Eğer ifade metnin içinde varsa true değerini döner. Metod büyük küçük

Laravel’ de DropzoneJS Kullanarak Sürükle Bırak ile Çoklu Dosya/Resim Yükleme

Web uygulamalarında günümüzde kullanıcı deneyimine büyük önem veriliyor. Form doldurmak kullanıcılara sıkıcı gelen bir aktivitedir. Bu nedenle form doldurmayı kolaylaştırmak uygulama geliştiricisin görevidir. Bu yazıda Laravel ile geliştirilen uygulamalarda, kullanıcıların kolay bir şekilde birden fazla dosya ve resimi nasıl yükleyebileceğini

İstemci Tarafında jsPDF Javascript Kütüphanesi kullanarak HTML’den PDF Dosyası Oluşturma

Web uygulaması geliştirirken PDF dosyalar üretmek gereken durumlar olabilir. Özellikle raporlama, faturalandırma gibi durumlarda bunların basılması gerekebilir. Web uygulamasında PDF dosya oluşturma iki şekilde gerçekleştirilebilinir. İstemci(client-side) tarafında ve sunucu(server veya backend) tarafında. Bu yazıda kullanıcı tarafında yani browserda javascript kütüphaneleri

Web Uygulamalarına CKeditor5′ i Seçilen Pluginler ile Birlikte Nasıl Entegre Edilir?

Ckeditor web uygulamalarında en çok kullanılan yazı editörüdür. Bu yazıda CKeditor5′ i geliştirdiğimiz web uygulamalarında(PHP’ deki laravel, codeigniter …, Python’ da Django, Flask … gibi frameworklerle geliştirilen) nasıl kullanılacağını anlatacağım. Ckeditor5′ te toolbarın özelleştirilmesi ve pluginlerin editöre entegre edilmesi ckeditör4‘

Javascript Fetch Api Kullanımı

Fetch API window objesinde bulunan web istekleri yapabileceğimiz ve cevaplarını kolaylıkla işleyebileceğimiz asenkron çalışan bir metoddur. Fetch API’ nin yerine jQuery.ajax() ve XMLHttpRequest kullanılabilinir.. Fakat fetch api hem kullanımı daha kolay hem de window objesi ile birlikte geliyor. Eğer window