Javascript’ te includes() Metodu

Javascriptte includes() metodu array ve string ifadelerde ayrı ayrı kullanım yöntemi vardır.

String ifadelerde includes() Metodu:

Kullanım: str.includes(aranacak-ifade, başlangıç-pozisyonu)

includes() metodu aranacak ifadeninin metnin içinde olup olmadığını kontrol eder. Eğer ifade metnin içinde varsa true değerini döner. Metod büyük küçük harfe duyarlıdır.

let text = "My name is etem, this website awesome.";
let result = text.includes("etem");
console.log(result); // Çıktı: true
result = text.includes("Etem");
console.log(result); // Çıktı: false

Array ifadelerde includes() Metodu:

includes() metodu aranacak değerin dizinin içinde olup olmadığını kontrol eder. Eğer değer dizi içinde varsa true değerini döner.

const array1 = [1, 2, 3];
let result = array1.includes(2);
console.log(result); // Çıktı: true
result = array1.includes(5);
console.log(result); // Çıktı: false
array1.includes(3, -1)
console.log(result); // Çıktı: true

array ifadelerinde kullanırken includes() metodu negatif değer alabilir.

Başarılar dilerim.