YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN JUPYTER NOTEBOOK KISAYOLLARI VE ÇOK KULLANILAN KOD PARÇALARI

Jupyter notebook kullanırken size vakit kazandıracak Jupyter Notebook kısayolları ve çok kullanılan kod parçaları aşağıda özet olarak hazırladım.

Kısayollar

Bu kısayollar Jupyter Notebook’un 5.6.0 versiyonu içindir.

Command modu ve Edit modu

            Kısayolları kullanırken notebook komut mu düzenleme modumu diye dikkat etmek gerekiyor.

1. Komut (Command) modu:

2. Düzenleme (Edit) modu:

Komut Modu

 • shift + enter hücreyi çalıştırır ve aşağıdaki hücreyi seçer.
 • ctrl + enter hücreyi çalıştırır.
 • alt + enter hücreyi çalıştırır, aşağıya hücre ekler ve içinde sekme aktif olur.
 • A  seçili hücrenin yukarısına hücre ekler.
 • B  seçili hücrenin aşağısına hücre ekler.
 • C  hücreyi kopyalar.
 • V  hücreyi yapıştırır.
 • D , D 2 defa basınca seçili hücreyi siler.
 • shift + M shift’e basılı tutup hücreler seçilir ve sonra M basılırsa hücreler birleştirilir.
 • I , I 2 kere ard arda basılırsa kernel durdurur.
 • 0 , 0  kernel diyalog kutusu ile tekrar başlatır.
 • Y  code mode hücreyi code moduna döndürür.
 • M hücreyi markdown  markdown moduna çevirir.

Düzenleme Modu

 • ctrl + click      ctrl basılı tutulup fare ile çoklu kursör seçimi yapılarak çoklu düzenleme yapılabilir.
 • ctrl +          ctrl basılı tutulup yoruma alınacak satırlar seçilip / basılırsa toplu yorum yapılır.
 • tab  kod tamamlama ve girinti yapmak için.

NOT : cmd +shift + p  Jupyter Notebook  ile tüm komutları listeleyebilirsiniz.

View all keyboard shortcuts

H ‘ye (Komut Modunda) basarsanız klavyedeki kısayollar nedir görebilirsiniz.

Çok Kullanılan Kod Parçaları(Text snippets)

Notebookta çalışırken çok sık kullanacağınız koda parçaları aşağıdadır.

from __future__ import division

import numpy as np

import pandas as pd

from pandas import Series, DataFrame

from numpy.random import randn

from scipy import stats

import matplotlib as mpl
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
sns.set_style('whitegrid')

%matplotlib inline

import math

from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.linear_model import LinearRegression
from sklearn.cross_validation import train_test_split

from sklearn import metrics

import statsmodels.api as sm

from pprint import pprint

Kaynak:

http://maxmelnick.com/2016/04/19/python-beginner-tips-and-tricks.html