PHP’ de Sihirli Sabitler

PHP’ de çeşitli extension’ larla birlikte gelen ön tanımlı sabitler vardır. Bu sabitleri bilmek bizim PHP’ yi daha etkin kullanmamızı sağlar.

1.) __LINE__

Kullanıldığı yerdeki satır numarasını getirir.

echo "Satır numarası : ". __LINE__;

//ÇIKTI: Satır numarası : 2

2.) __FILE__

Dosya yolu ve dosya ismini getirir.

echo "Dosya yolu : ". __FILE__;

//ÇIKTI: Dosya yolu : C:\Bitnami\wampstack-7.3.25-0\apache2\htdocs\learn-lara\app\Http\Controllers\FrontController.php

3.) __DIR__

Dosyanın bulunduğu dizini döndürür.

echo "Klasör yolu : ". __FILE__;

//ÇIKTI: Klasör yolu : C:\Bitnami\wampstack-7.3.25-0\apache2\htdocs\learn-lara\app\Http\Controllers

4.) __FUNCTION__

Bir fonksiyonun içinde kullanıldığında içinde bulunduğu fonksiyonun ismini getirir.

public function myFunction()
  {
 		echo "Fonksiyon ismi : ". __FUNCTION__;
	}

//ÇIKTI: Fonksiyon ismi : myFunction

5.) __CLASS__

Bir sınıfın içinde kullanıldığında içinde bulunduğu sınıfın ismini getirir. Trait’ ler içinde de kullanılır.

class FooBar
{
  public function getClassName(){
    return __CLASS__;
  }
}
$obj = new FooBar();
echo $obj->getClassName();

//ÇIKTI: FooBar

6.) __TRAIT__

Bir trait’ in içinde kullanıldığında içinde bulunduğu traitin ismini getirir.

trait FooBarTrait{ 
  function myTraitFunction(){ 
    echo __TRAIT__; 
    } 
  } 
  class Student{ 
    use FooBarTrait; 
    } 
  $a = new Company; 
  $a->myTraitFunction(); 

//ÇIKTI: FooBarTrait

7.) __METHOD__

Kullanıldığı metodun ismini getirir.

class Student
{
  public function myClassMethod(){
    return __METHOD__;
  }
}
$obj = new Student();
echo $obj->myClassMethod();

//ÇIKTI: myClassMethod

8.) __NAMESPACE__

Geçerli isim alanını getirir.

namespace FooBarNamespace;
 
class Student {
  public function myMethod() {
    return __NAMESPACE__;
  }
}
 
$obj = new Company();
echo $obj->myMethod(); 
 
//ÇIKTI: FooBarNamespace

9.) SınıfAdı::class

Kullanıldığı sınıfın içinde sınıfın namespace ile birlikte tam adını getirir.

namespace FooBarNamespace;
class Student{ }
 
echo Geeks::class;

//ÇIKTI: FooBarNamespace\Student

Başarılar.