Angular Custom Pipe Kullanımı

Angular 2+’ da .html templatelerimizdeki karakter(string), sayı veya tarih gibi verileri formatlama veya dönüştürmek için custom pipe yazabiliriz. Bu örneğimizde ” Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print,” metninin Lorem ksımını atıp