Angular DataTables Kurulumu

Angular projemize DataTables entegre edeceğiz. Bunu sıkıntısız ve kolay bir şekilde nasıl projemize entegre edeceğiz bundan bahsedeceğim. Entegre edeceğimiz DataTables’ ın dokümantasyon web sitesi; https://l-lin.github.io/angular-datatables/#/welcome Bu sitedeki dokumantasyon bazı eksikliklerinden dolayı, DataTables’ ı entegre ettiğimizde düzgün çalışmadığını göreceksiniz. Aşağıdaki adımları

Angular Custom Pipe Kullanımı

Angular 2+’ da .html templatelerimizdeki karakter(string), sayı veya tarih gibi verileri formatlama veya dönüştürmek için custom pipe yazabiliriz. Bu örneğimizde ” Lorem ipsum, or lipsum as it is sometimes known, is dummy text used in laying out print,” metninin Lorem ksımını atıp

GİT KULLANIMI

1.Git neden gereklidir? Bir dosya üzerinde çalışırken dosya üzerinde (Word, excel, python veya powerpoint dosyası gibi…) değişiklik yapmak istediğimizde ama değişiklik yapmadan önceki halini de korumak istediğimizde dosyayı farklı adlarla (tezson1.doc, tezson2.doc, tezson3.doc vb…) kaydederiz. Fakat bu durum bilgisayarımızda çok

PHP’ de En Çok Kullanılan Gömülü (Build-in) Fonksiyonlar

1.) array() ; Php de array(dizi) oluşturmak için kullanılır. 2.) count() : Bir array deki eleman sayısını döndürür. 3.) isset() : Değişken tanımlanıp bir değer atandıysa True değişken tanımlanmadıysa False değerini döndürür. 4.) is_array(): Değişkenin array olup olmadığını kontrol eder. Boolean değer döndürür. isset($değişken) 5.) substr(string,start,length ):  Bir string yani karakter dizisindeki istenilen sayıda karakteri döndürmek için kullanılır.

Python’ da Bokeh ile İnteraktif Veri Görselleştirme

Bokeh 2013 yılında yayınlanmış Veri görselleştirme kütüphanesidir. Veri dünyasında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Bokeh nedir? ve Onu Diğerlerinden farklı Kılan Nedir? Bokeh İnteraktif Veri Görselleştirme kütüphanesidir. Python’ daki Matplotlib, Seaborn gibi veri görselleştirme kütüphanelerinin aksine Bokeh grafikleri Html ve Javascipt kullanarak gösterir. Bokeh’ te

Dash ve Plotly ile Raporlama Ekranları Hazırlama

1. DASH Nedir? Dash, web uygulamaları oluşturmak için geliştirilen bir Python frameworküdür. Ancak veri görselleştirme uygulamalarına daha uygundur. Dash framework, Flask, Plotly.js, ve React.js kütüphaneleri üzerine kurulu olarak geliştirilmiştir. Dash ile interaktif tablolar, grafikler ve veri görselleştirmeleri javascript bilmeden kolaylıkla

DASH PLOTLY VERİ GÖRSELLEŞTİRME ARACI DJANGO’ DA NASIL KULLANILIR?

Dash, veri görselleştirmeleri yaparak web uygulamaları oluşturmak için geliştirilmiş bir web framworkdür. Flask, Plotly.js, ve React.js kütüphaneleri üzerine kurulu olarak geliştirilmiştir. Bu web framework’ ün gücünü Django projelerinde de kullanmak isteyebiliriz. Bunun nasıl yapılacağını bu yazımızda anlatacağım. Dash’ i Django projelerinde